MATURSKI RAD MATURSKI Seminarski Diplomski radovi Diplomski Magistarski

 

MATURSKI RAD MATURSKI Seminarski Diplomski radovi Diplomski Magistarski

KONTAKT NA SAJTU :    http://www.maturskiradovi.net
KONTAKT NA SAJTU :    http://www.maturskiradovi.net
Bankarstvo Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz BANKARSTVA.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadžment-diplomski rad
Akcije - teorija  novca i bankarstvo
Aktivni bankarski poslovi
Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka - monetarna analiza
Banka -  pojam, vrste i funkcije
Banka pojam, vrste, funkcije - bankarsko pravo
Banka za medunarodne obracune - bankarstvo
Bankarska kamata
Bankarska kamata - bankarstvo
Bankarski agregati
Bankarski menadzment
Bankarski poslovi
Bankarski poslovi -  poslovno pravo
Bankarski poslovi - bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju
Bankarski poslovi - bankarstvo
Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka
Bankarski sistem na sad - bankarstvo mak
Bankarski sistem srbije
Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad
Bankarsko poslovanje
Bankarstvo sem.rad
Banke
Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o
Banke i bankarski krediti-16
Banke pojam i vrste
Blagajnicko poslovanje -maturski
Blagajnicko poslovanje u turistickim agencijama
Bolero
Centralna banka - monetarna ekonomija i bankarstvo
Centralna banka – osvrt na cbbh
Centralna banka i njene funkcije
Centralna banka italija
Centralna banka kao učesnik na tržistu novca
Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo
Centralno bankarstvo
Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa
Deflacija i deflaciona politika
Devalvacija i njen uticaj na formiranje deviznog
Devizni kurs - bankarstvo
Devizni kurs -14
Devizni kurs- bankarstvo - diplomski rad
Devizni racun
Devizno trziste
Devizno tržište
Devizno tržište i devizni kurs - bankarski menadžment
Devizno trziste-5
Direktne strane investicije-10
Dolazak stranih banaka i njihov uticaj na finansijsko tržište srbije
Dugorocno kreditiranje-26
Ebrd - evropska banka za obnovu i razvoj
Ecb - bankarsko poslovanje
Elektronski međubankarski platni promet u crnoj gori - bankarstvo
Elektronsko bankarstvo - finansijski menadžment
Elektronsko bankarstvo-  internet i elektronsko poslovanje
Elektronsko bankarstvo - internet i elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje u bankarstvu- bankarstvo
Eskont menice - bankarstvo
Evropska centralna banka
Evropska centralna banka   - finansije
Evropska centralna banka - bankarstvo
Evropska centralna banka - ekonomija-11
Evropska centralna banka 1
Evropska investiciona banka
Finansije - bankarstvo - diplomski
Finansijska i devizna tržišta u svetu i srbiji
Finansijska kriza i kretanje kapitala
Finansijska trzista centralna banka
Finansijske institucije i tržišta
Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski
Finansijsko planiranje - bankarstvo
Finansijsko tržište i brokersko poslovanje - investicioni fondovi
Globalno kretanje kapitala
Hartije od vrednosti - 21
Hipotekarni stambeni krediti kod nas i poređenje sa zemljama eu i amerike
Instrumenti tržišta novca - bankarstvo
Investicioni fondovi u svetu
Investicioni fondovi-8
Kamatna stopa - bankarstvo
Kamatna stopa (razlika između stvarne i realne kamatne stope)
Kamatna stopa na finansijskom tržištu
Kapital
Kreditiranje pravnih lica
Kreditiranje privrede
Kreditni bankarski poslovi -
Kreditni portfolijo banke
Kreditni poslovi  seminarski
Kreditni sistem i kreditni poslovi
Kretanje kursa dinara od 2000 do 2005
Lična karta i analiza poslovanja intesa banke a.d beograd
Marketing strategija razvoja banke
Medjunarodni monetarni fond mmf
Medjunarodni monetarni fond mmf i svetska banka
Međunarodni monetarni fond
Međunarodni monetarni fond - bankarstvo
Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske organizacije
Menica - bankarstvo
Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala
Mmf-diplomski rad
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta
Monetarna politika narodne banke srbije
Monetarnih finansija - bankarstvo
Monetarno-kreditini sistem
Narodna banka srbije
Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomija
Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomije
Obveznice - bankarsko poslovanje
Odnosi narodne banke srbije sa inostranstvom - poslovna informatika
Organizacione strukture u bankarstvu
Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja -18
Paul krugman - bankarstvo
Pojam agregatne tražnje novca
Pojam i pregled bankarskih rizika
Pojam, uloga i značaj kredita - finansije
Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu -12
Ponuda i tražnja novca - bankarstvo
Prakticna primena bank. poslovanja
Privatizacija banaka
Profitabilnost banaka
Razvoj savremenog bankarstva
Seminarski međunarodno bankarstvo
Sistem nacionalnih racuna - bih
Smijernice za investiranje na tržište kapitala
Stambeni krediti
Strane banke i uticaj na finansijsko tržište
Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u srbiji
Svetska banka
Svetska banka, znacaj, organizacija, funkcionisanje - bankarstvo
Svetski novac - bankarstvo
Svjetska banka - bankarstvo
Svjetska banka 2 - bankarstvo
Trezor i njegove funkcije
Trziste kapitala  i investicioni plasmani  seminarski
Trziste novca
Trziste novca - tržište novca i kapitala
Tržište novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad
Trziste opcija
Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad
Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad
Uloga interneta u razvoju kreditiranja
Uloga interneta u razvoju kreditiranja - bankarstvo
Uloga mmf-a u svetskom monetarnom poretku
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica
Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicijskim državama
Uslovi kreditiranja - bankarstvo
Utvrdjivanje poslovnog rezultata banke
Utvrdjivanje velicine  obrtnih sredstava
Vrednosni papiri
Vrste banaka i bankarskih poslova - finansije
Vrste finansijskih trzista – trziste kapitala
World bank- bankarstvo eng
 

Možete nas kontaktirati na Kontakt

ISTORIJA Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz Istorije.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

7 svetskih cuda - latinski jezik
Aleksandar veliki - maturski
Amy depaul - povijest žena u vojsci od dame do domine
Austro-ugarska nagodba
Autoritarni rezimi izmedju dva svetska rata
Balkanski ratovi
Bitka kod kurska
Bitka kod termopila -termopilska bitka
Bizmark i njegovo doba
Boj na kosovu
Borbe za prevlast na sredozemlju u xvi veku - istorija
Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
Bosna i hercegovina u tokovima priprema za europsku uniju - politika
Bosna u vrijeme tvrtka i kotromanića (1353- 1351) - istorija
Braca van ajk
Civilizacija srba
Dan d-iskrcavanje na normandiju
Demokratsko uređenje u atin i-maturski -istorija-23
Despot stefan lazarevic
Digitalni  sustavi - sustavi za digitalnu obradu signala - digitalna obrada govora
Drevni egipat,mit i istorija
Drugi svjetski rat, afrički front - istorija
Drugo zasedanje avnoj-a - istorija
Drzavno i drustveno stanje u srbiji za vreme nemanjica
Egipat - istorija kulture i civilizacije
Fašizam u nemačkoj
Filip ii makedonski
Franačka država i dinastija merovinga - istorija
Gradjanski rat u americi
Grčko-persijski ratovi - istorija
Hamurabijev zakonik
Hatišerif iz 1833. - istorija
Istorija arapa - maturski rad
Istorija filma
Istorija starog egipta
Istorija televizije beograd
Josip broz tito - istorija
Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova
Knez miloš obrenovć - istorija
Kolonat i koloni
Kralj milutin
Kraljevo namesnistvo od 1899 - 1893
Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica)
Maturski (grcka mitologija)
Milan obrenović
Monarhija
Napad na francusku 1940
Napad na perl harbor
Napoleon bonaparta (1769-1821)
Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic
Nikola pasic
Nikola tesla - istorija umjetnosti i kultura
Oktobarska revolucija - rusija
Organizacija drzave u srednjem veku
Osmansko carstvo
Pad napoleona banaparte (1769-1821)
Pad srednjovjekovne bosanske drzave - istorija
Papa ivan pavao ii - vjeronauka
Petar ii petrović njegoš - istorija
Politika sjedinjenih američkih država prema europi do 1951. godine - istorija
Povelja kulina bana - istorija
Povijest ilirske pokrajine - maturalni rad
Privreda i trgovina u srednjem vijeku - istorija
Pronalazak i razvoj papira - istorija
Proporcija u antici - umetnost, arhitektura
Prvi svetski rat
Prvi svijetski rat.  (uzrok,trajanje i posledice)
Rani srednji vijek - istorija
Ravnogorski cetnicki pokret
Rene magrit nadrealizam
Ričard ii i seljački ustanak-istorija-12
Robovi u starom  rimu
Sarajevski atentat
Sedam svetskih cuda - geografija
Seobe srba (prva , druga , treca)
Severno-africko ratiste 1941-1943-maturski-istorija
Solunski front - solunska ofanziva - istorija
Sparta -maturski
Sparta-12
Spartansko uredjenje
Srbija u doba kralja milutina
Srednjevjekovna kultura arapa
Srednjovjekovna bosna-istorija-13
Srpska vojska na solunskom frontu
Srpsko-tursko ratovanje 1804-1813 - istorija
Starogrcka bozanstva - istorija
Stefan uroš ii milutin nemanjić - istorija
Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj zapadnoj evropi
Ujedinjenje italije - maturski rad
Uspostavljanje austro-ugarske vlasti - istorija
Ustaski zlocini 1941 - 1945
Uzrok i posledice i svetskog rata
Vaspitanje u staroj atini
Venecijanska renesansa
Vijetnamski rat
Vitezovi kroz istoriju
Vizantija - istorija
Vjera za vrijeme bana kulina - historija
Vlada kralja aleksandra obrenovića 1893 - 1903
Vozd karadjordje


GEOGRAFIJA Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz GEOGRAFIJA.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Аriljska opština                                                                                                                                                                                                 Bangkok - geografija
Banja vrdnik
Beograd - geografija
Biogeografija
Brazil - geografija
Bugarska - geografija - maturski
Deliblatska pescara
Demografska tranzicija u srbiji - geografija
Djavolja varoš
Dubai - geografija
Dubai 2
Egipat - geografija
Etno selo goles - projekat
Evropska unija - geografija
Finska – prirodne i drustvene karakteristike sa osvrtom na tipove pregovaranja
Firenze
Francuska -geografija-maturski-ij
Geografija naselja-megalopolis boston-vašington seminarski
Geografski prikaz egipta
Geografski prikaz tunisa
Geoloski razvoj i reljef afrike
Grad arandjelovac - geografija
Grad milano - italija
Grad tuzla - geografija
Havaji - geografija
Holandija
Juzna azija - geografija
Juznoafricka republika
Kanada-maturski-geografija
Kina-maturski-geografija-17
Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture
Las vegas
Manastir krka - kulturologija
Manastiri fruške gore
Manastiri ovčarsko-kablarske klisure - turistička geografija
Manifestacije dragaceva - turizam
Maturski-geografski prikaz egipta
Medjunarodna ekonomija - integracija magreb-a
Nacionalni park fruska gora - turizam
Nacionalni park tara
Nacionalni parkovi evrope
Nacionalni parkovi srbije
Nacionalni parkovi srbije  - maturski rad
Narodna republika kina - geografija
Naselje - projekcija, drustveni prostor
Nikaragva - geografija
Pećka patrijaršija-znacaj naseg duhovnog znamenja
Peru - geografija - maturski
Primorski turizam ostrva hispanjole
Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine
Regionalni park palic-ludos
Regionalni prikaz sokobanjske kotline
Reka dunav - maturski rad
Rim - geografija
Šopic - geografija naselja
Šopic - geografije naselja
Stepen razvijenosti spanije
Super vulkani jelouston
Tajland
Turisticka ponuda dragaceva-seminarski
Turisticki prikaz amsterdama
Turska
Veze populacionog rasta i ekonomskog razvoja - geografija
Vulkanizam

MEDJUNARODNA SPEDICIJA

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

 Analiza špeditorskog preduzeća ad “ekspres - šped”, novi sad
Dhl  - ptt saobraćaj
Dokumenta koja prate robu
Drumski transport robe
Hrvatske železnice - saobraćaj - timp-a1
Industrijski transporti- konvejeri
Kontrola i popravka neispravnih elemenata kod vazdušne kocnice
Koridor x
Medjunarodna špedicija
Medjunarodni transport
Medjunarodni ugovori o prevozu robe
Modul 1 -  ekspoatacija zeleznice
Odgovornost prevozioca  u saobraćaju
Osnovni faktori bezbjednosti drumskog saobracaja - saobraćaj
Planiranje - saobraćaj
Poslovi uvoza u medjunarodnoj špediciji i  transportno osiguranje (sa regulativom i primjerima iz prakse) - špeditersko poslovanje
Primjena incoterms termina u pojedinim granama prometa
Putevi, ulične mreže i javni gradski prevoz
Rad brokera i speditera u logistici
Ranžirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa
Sigurnost u drumskom saobracaju
Specijalni poslovi speditera
Spediterski  posao
Stanje saobracajne infrastrukture i proces revitalizacije
Teorija saobracajnog toka
Transport i životna sredina - saobraćaj
Transportna služba - organizacija rada
Transportne sposobnosti - kapacitet transporta
Ugovor o spediciji  - ugovori u robnom prometu
Ugovori  spoljnotrgovinskog robnog  prometa
Uloga medjunarodnih speditera logisticka podrska u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova
Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad
Uvod u saobracaj i transport - seminarski
Vazdusni prevoz-sr
Zadatak prevoza robe
Zadatak za završni ispit vozilo u funkciji bezbjednosti saobraćaja
Železnička vučna vozila
Zeleznicki prevoz
Zeleznicki saobracaj perspektive i razvoj
Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta

Možete nas kontaktirati na Kontakt


Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz MENADZMENT.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Analiza  bilansa  stanja  tržnica
Analiza bilansa uspeha - finansijsko racunovodstvo
Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet - diplomski rad
Analiza industrije
Analiza internog i eksternog okruženja - proizvodni i usluzni menadzment
Analiza internog i eksternog okruženja-proizvodni i usluzni menadzment
Analiza motivacione strukture zaposleni. - menadžment ljudskih resursa
Analiza motivacione strukture zaposlenih
Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimizacije finansijskog polozaja preduzeca
Analiza sredine family tours-a - menadžment
Anketa istrazivanje oblasti zdravstvene zastite
Arsenal
Bencmarking - menadžment
Benčmarking lokalne vodoprivrede - strateški  menadžment
Bilans stanja doo d&l trade - menadžment
Bilans stanja i bilans uspeha
Biznis plan - menadžment
Biznis plan – saros comp - menadzment plan
Britanska funta - turistički menadžment
Brokersko poslovanje - menadžment
Cena kapitala-  finansijski menadžment
Centralna pisarnica -administrativno i kancelarijsko poslovanje
Crvena zvezda
Decentralizacija i specijalizacija rada - operativni  i  strategijski  menadžment
Definisanje menadžmenta i marketinga usluga
Dejstvo dogadjaja - marketing, menadžment
Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca - menadžment
Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca 2
Delfi metod - strateško odlučivanje
Delovno planiranje
Demingov koncept sistema kvaliteta
Dizajn organizacije i organizacione strukture - menadžment
Djelovanja finansijskog menadzmenta
Ekologija,koncept održivosti razvoja - operativni menadzment
Ekonomski i pravni aspekt budžeta - menadžment
Elektronsko poslovanje ver 2 - menadžment
Empirijska studija stavova menadžera prema društvenoj odgovornosti kompanija u bosni i hercegovini-magistarski rad
ETIKA I MORAL KOD MENADŽERA (U BIZNISU) U 21. VIJEKU
Eurocontrol (evrokontrola) - izvestavanje
Evidencija sitnog inventara i ambalaze
Faktori koji utiču na životnu sredinu - menadžment
Finalno-tarife i naknade za usluge-integralna verzija
Finansije i finansije trzista
Finansije malih i  srednjih preduzeća
Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment
Finansijska trzista - finansijski menadžment
Finansijska tržišta - vrste i poslovi - finansijski menadžment
Finansijske institucije i tržišta - tržište kapitala
Finansijski menadzment
Finansijski menadžment - pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Finansijski menadzment-finansije i sport
Finansijski rizik ulaganja u zemlju -srbija
Finansijsko planiranje-23
Franšizing – tajna uspeha znanje, obaveštenost, pomoć eksperata i oprez - poslovna etika
Frustracije i konflikti
Funkcii i principi na menaxmentot spored henri fejol - menadžment
Funkcije menadzmenta
Funkcije menadžmenta i poslovna etika u preduzetničkom biznisu
Funkcije menadžmenta i poslovna etika u preduzetničkom biznisu - poslovna etika
Geotermalna energija - menadžment
Glavne faze procesa menadžmenta
Globalizacija - strateški menadžment
Greske pri preradi metala valjanjem - plastična prerada metala
Historiski razvoj menadžmenta
Holding kompanija i pripajanje preduzeca
Industrijski menadzment - maslovljeva teorija potreba
Institucionalna i pravna konsolidacija eu - uslužni biznis
Intelektualni kapital preduzeća - menadžment
Internacionalne organizacije
Internet i strategijski menadzment
Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih
Ispitivanje prilikom selekcije
Istraživanje tržišta knjiga u srbiji - menadžment
Izbor kriterijuma za definisanje preduzeca prema velicini - menadžment
Izrada investicionog projekta - projektni i investicioni menadzment
Izrada investicionog projekta-projektni i investicioni menadzment
Izvestaj o finansijskim tokovima
Izvozni marketing menadžment -marketing menadžmenta
Japanski menadzment
Japanski menadzment - menadžment ljudskih resursa
Japanski sistem timskog rada
Javne isprave
Javni prihodi i rashodi - finansijski i devizni menadzment u turizmu
Javni rashodi
Javni sektor - uloga javnih preduzeća u privrednom razvoju
Jedan dan proveden sa menadžerom-upravljanje ljudskim resursima
Jedan dan sa menadzerom
Jedan dan sa menadzerom3
Kadrovski menadzment  (gradska organizacija crveni krst – nis)
Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture - organiziciono ponašanje
Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ek
Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ijek
Kanali na distribucija
Karakteristike menadžera - principi menadžmenta
Keiranje menadzment tima
Kolektivni ugovor o radu - menadžment
Kominikacija
Komuniciranje i poslovna etika - menadžment
Komunikacija
Komunikacija - menadžment
Komunikacija i  komunikacijski procesi  u organizaciji i vođenju - komunikologija
Komunikacija izmedju menadzera i zaposlenih u ugostiteljstvu
Komunikacije u mendzmentu - strategijski menadžment
Konflikti - menadžment ljudskih resursa
Konfliktite i meunarodniot mir i bezbednost - bezbednost
Kontrola zaliha u srj mobilna srpske
Kontrolisanje - menadzment u industriji
Korporativno upravljanje i nadzor
Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu
Kreiranje menadzment tima
Krispy kreme- strategijski menadzment
Krizni menadzment u turizmu
Kupovina osnovnih sredstava
Liderstvo - menadžment
Liderstvo - menadžment
Liderstvo - menadžment ljudskih resursa
Lizing
Ljudi, kadrovi, tim u  menadzmentu
Ljudski resursi
Ljudski resursi - menadžment
Ljudski resursi-rad
Makro menadzment u evropskoj uniji
Mala i srednja preduzeca
Marketig strategija preduzeća lura d.d.zagreb
Marketing dove firme
Marketing i menadzment u obrazovanju
Marketing menadzment istrazivanja
Međunarodni finansijski menadžment
Medunarodno diverzificiran portfolio - međunarodni finansijski menadžment
Menadžent znanja
Menadzer
Menadžer
Menadžer inovator
Menadžer komunikator
Menadzeri - glavni resurs svake organizacije
Menadžerska revolucija - menadžment
Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje google i yahoo
Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje nokie i simensa
Menadžer-velemajstor manipulacije, virtuoz međuljudskih odnosa
Menadzment - odlucivanje
Menadzment - seminarski - biznis plan
Menadžment agrobiznisa i ekološki menadžment
Menadzment americki japanski
Menadžment dogadjaja menadžment ljudskih resursa
Menadzment i odlucivanje
Menadžment i osnovne aktivnosti menadžmenta
Menadžment i strukturna organizacija hotela  “ivan`s holding” upravljanje ljudskim resursima (hrm)
Menadžment informacioni sistemi-automatska obrada podataka
Menadžment inovacija
Menadžment kao nauka i veština - osnove menadžmenta
Menadzment kvaliteta u sportu
Menadžment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu
menadzment ljudskih resursa
Menadžment ljudskih resursa - marketing
Menadzment ljudskih resursa - menadžment
Menadžment ljudskih resursa - menadžment u sportu
Menadžment ljudskih resursa- analiza motivacione strukture zaposlenih
Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem
Menadžment procesa znanja
Menadzment prodaje
Menadzment promena
Menadzment resursa u obrzovanju zemalja u tranziciji
Menadzment resursa u uslovima globalizacije
Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23
Menadžment sportskih događaja
Menadzment sportskog kluba crvena zvezda
Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11
Menadžment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slučaja
Menadzment u evropi
Menadzment u japanskom sportu
Menadzment u sportu
Menadzment u sportu -28
Menadzment u sportu osnovne delatnosti u sistemu sporta -n
Menadzment u sportu u opstini pozarevac
Menadzment upravljanje ljudskim resursima
Menadzment. malog biznisa2
Menadzment-motivacija – pojam, uloga i značaj
Menandzment- upravljanje događajima-11
Menaždment-menadžment kao funkcije i profesije
Menaždment-Odlucivanje
Menaždment-Planiranje
Menaždment-Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
Menica na finansijskom tržištu - finansijski menadžment
Metode i tehnike strategijskog menadzmenta.
Metode tehnološkog predviđanja - tehnološki menadžment
Metodi i modeli kontrole u organizaciji
Metodički organizacijski oblici rada
Metodologija sistema obracuna stvarnih troškova
Mobing
Mobing - savremeno poslovanje
Modeli i rezultati privatizacije u srbiji - menadžment
Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta
Motivacija
Motivacija - ljudski resursi
Motivacija - menadžment
Motivacija - sportski menadžment
Motivacija za rad
Motivacija za rad
Motivacija zaposlenih
Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskim resursima
Motivacija zaposlenih - strategijski menedžment
Motivacija zaposlenih,stvaranje uspešnog tima - menadžment
Motivacija zaposlenih-ek
Motivacija zaposlenika - menadžment
Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću u sportskom menadžmentu
Multimedijalne tehnologije i satelitske veze - tehnoloski menadzment
Multinacionalne kompanije u srbiji
Nadležnost, ovlašćenje, moć i uticaj -upravljanje promenama (menadžment)
Nastanak europske unije - politički menadžment
Nesaglasnost uloga
Neverbalna komunikacija u organizaciji - komunikologija
Nivoi formulisanja strategije
Novi način poslovanja ekologija i koncept održivog razvoja - menadžment
Novosadski sajam - strategijski menadžment
Obezbeđenje i obuka kadrova
Obezbeđivanje kreditnih sredstava menadzment malog i srednjeg preduzeca
Oblikovanje radnog mesta
Obracun troskova otpisa osnovnih sredstava
Obracun troskova poslovanja u trgovinskim preduzecima
Obrazovanje i biznis - menadžment
Obrazovanje interakcionisticka perspektiva
Obveznice-finansijski menandzment-32
Ocenjivanje i nagradjivanje menadzera i radnika
Ocenjivanje performansi zaposlenih - menadzment ljudskih resursa
Odabir kadrova za zaposljavanje
Odlucivanje u funkciji upravljanja
Odrzivi razvoj srpskog drustva
Okruženje preduzeća
Opasnosti i mjere zaštite od stetnih stvari
Operativni  i strategijski manadžment
Operativni menadzment - ekosistem i ekomenadzment
Operativno i takticko planiranje
Organizacija malih preduzeća
Organizacija nabave
Organizacija preduzeca - firma Marko Polo
Organizacija preduzeća - menadžment
Organizacija preduzeća - razvoj novog proizvoda
Organizacija proizvodnje- optimizacija proizvodnog procesa
Organizacija smk- kljucni faktori kvaliteta proizvoda, metode i tehnike
Organizacije proizvodno poslovnih sistema - tehnologija
Organizaciona kultura
Organizaciono strukturiranje u funkciji preduzetničkog     ponašanja  - menadžment
Organizovanje - osnovi menadzmenta
Organizovanje kao element menadzmenta
Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola
Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola - menadžment - diplomski rad
Osnivi menadzmenta i preduzetnistva
Osnove menadzmenta - menadžment
Osnove menadzmenta (vodjenje - liderstvo).
Osnovi  menadžmenta - menadžment
Osnovi menadzmenta
Osnovi menadžmenta
Osnovna prava potrosaca u turizmu
Osnovne karakteristike prevoznih i spediterskih tarifa - poslovni menadžment
Osnovni procesi i podprocesi u transportu robe i posiljki
Osvrt, komentar, izveštaj i novinarska kritika na temu po izboru - menadžment umetničke produkcije
Piraterija
Plan kao instrument implementacije strategije
Plan organizacije škole fudbala bačka - menadžment u sportu
Plan prodaje i prihoda - industeijski menadžment
Plan prodaje i prihoda - industrijski menadžment
Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment
Planiranje
Planiranje - menadžment
Planiranje - osnovi menadžmenta
Planiranje bezbednosni menadzment
Planiranje i odlucivanje - menadzment
Planiranje i organizovanje dogadjajima
Planiranje ljudskih resursa u sportu
Planiranje poslovanja u tržišnom privređivanju - poslovno planirenje
Platen promet i ulogata na nbrm - bankarski  menadžment
Platni bilans
Plovidbeno pravo - menadzment
Pojam i funkcije menadzementa
Pojam i funkcije menadzmenta
Pojam i funkcije menadžmenta
Pojam i sadrzina bilansa uspeha
Pojam menadzmenta
Pojam menadzmenta-seminarski
Pojam organizacija
Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja - finansijski menadzment
Poslovna etika - korporativna društvena odgovornost
Poslovna etika - menadžment
Poslovna etika i licne vrijednosti - osnove menadžmenta
Poslovne komunikacije - komunikacije i menadžment
Poslovni ciljevi i performanse preduzeća - menadžment
Poslovno pravo - cekovi
Predlog projekta
Preduzeće dane tours - menadžment
Preduzednički menadžment - principi menadžmenta
Preduzetništvo - menadžment
Pribavljanje i regrutacija personala
Primena ms projecta pri realizaciji projekata (kratki prikaz sa urađenim projektom)
Primena savremene informacione tehnologije u agencijskom poslovanju - turistički menadžment
Primene teorijskog i prakticnog  znanja iz oblasti upavljanja kljucnim kupcima
Primjena i postovanje etickih kodeksa u menadzerskom poslu
Principi menadzmenta
Principi mendžmenta- menadzment i drustvena odgovornost  i etika
Priprema  robe  za  prodaju  u  đačkoj  prodavnici  br.3  u  mjesto - trgovinsko poslovanje
Priprema robe za prodaju - trgovinsko  poslovanje
Pristupni rad - turistički menadžment
Problem menadzmenta - esej
Procedure osnivanja firme-diplomski
Proces planiranja
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - menadžment
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - uvod u menadžment
Proces strategijskog menadžment (analiza okruženja) - strategijski menadžment
Proces strategijskog menadzmenta  dane tours
Proces strategijskog mendžmenta u telekom srbija- strategijski menadžment
Profesija - lider -osnove menadzmenta
Projekat proizvodnje drzaca za salvete - upravljanje investicionim projektima
Psihološke osnove organizacije fabrike fad d.d. jelah - psihologija organizacije
Radna sredina ( fizički uslovi ) - menadzment
Radna sredina ( fizički uslovi )- menadzment
Radni konflikt - inteligentno predvidjanje i efektivni menadzment
Rashodi - finansije
Raspon menadžmenta
Razvoj menadzmenta u istoriji
Realizacija robe i usluga
Reforma drzavne uprave
Regionalana kultura i poslovni običaji u međunarodnom menadžmentu - međunarodni menadžment
Regrutacija personala - osnove menadz. ljudskih resursa
Regrutovanje i selekcija kandidata za zaposlenje - menadžment
Rentabilnost
Rezultat poslovanja preduzeca
Rizik u poslovanju u medjunarodnom menadzmentu - međunarodni menadžment
Robna dokumentacija u vezi sa snab. prod. robom-
SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA
Satelitske komunikacije - informacioni sistemi u menadžmentu
Savremeni menadzment
Savremeni menadzment i zastita na radu
Savremeni oblici organizovanja proizvodnog preduzeca - operativni menadzment
Selekcija kadrova
Seminarski  motivacija i rukovodjenje
Sistem analitickog marketinga - menadzment
Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadžment sportskih manifestacija
Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadžment u sportu
Sklapanje ugovora - menadžment
Skripta strategijski menadzment
Sm korporacija, strategija korporacije
Specificni izvori finansiranja - menadžment
Šta je knowledge menadžment i kako se aplicira u savremenim preduzećima
Stacionarna oprema za gasenje pozara
Standaradi eu iz oblasti ekoturizma - menadzment
Stepen razvijenosti opštine inđija - menadžment
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja - menadžment u sportu
Stilovi vodjstva menadzera u srbiji - menadžment
Strategija - menadžment
Strategija - principi  menadžmenta
Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadžment
Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadžment-ek
Strategije diversifikacije - strategijski menadzment
Strategijom preduzetničkog dzudoa
Strategijski menadzment - firma Bambi
Strategijski menadzment - fusnote
Strategijski menadžment i upravljanje ljudskim resursima
Strategijski menadzment preduzeća i kvalitet proizvoda
Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća - menadžment
Strategijsko odlučivanje - menadžment
Strategijsko odlučivanje - menadžment sistemi za podršku odlučivanju - dss
Strategijsko planiranje
Strategijsko poslovno planiranje - menadžment
Strateske alijanse
Strateško odlučivanje - menadžment
Strateško planiranje za nevladine organizacije
Strateško planiranje za nevladine organizacije - socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje
Strateško usmjerenja preduzeća
Strateško usmjerenja preduzeća -  menadžment
Stres
Stres i prevencija stresa
Stres u procesu rada
Struktura menadžmenta u klubu američkog fudbala philadelphia eagles
Sunceva energija - menadzment prirodnim resursima
Tehnoloski menadzment-globalizacija
Tendencije u razvoju strategijskog menadžmenta
Teorija organizacije - skolske organizacije
Terorizam - menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
Timski rad
Timski rad - međunarodni ljudski resursi
Timski rad - menadzment ljudskim resursima
Timski rad - sport
Timski rad 1
Timski rad 2
Timski rad 3
Tqm za male i srednje organizacije
Transport opasnih materija - menadzment
Transportna služba - organizacija rada
Trgovina oruzjem
Trgovina putem interneta - menadžment informacionih sistema
Tržište kapitala - menadžment - diplomski rad
Trziste novca i kapitala u sad - strateški finansijski menadžment
Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadžment, polaganja računa, vlasnik kompanije
Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca
Uloga investicija u bankarskom i finansijskom menadzmentu
Uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja -diplomski rad
Uloga lidera - menadžment
Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja
Upravljački informacioni sistemi - menadžment
Upravljacki tim u sportskoj organizaciji
Upravljane ljudskim resursima
UPRAVLJANE LJUDSKIM RESURSIMA-seminarski
Upravljanje finansijama
Upravljanje finansijama malog preduzeća - menadzment malog i srednjeg biznisa 1
Upravljanje investicionim projektima - projekat proizvodnje drzaca za salvete
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)
upravljanje ljudskim resursima - menadđment ljudskih resursa
Upravljanje ljudskim resursima - razlika izmedju teorije i prakse u srpskim preduzecima
Upravljanje ljudskim resursima kadrovanje(human resources management) - menadzment
Upravljanje ljudskim resursima u oblasti obrazovanja u mupu
Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad
Upravljanje porodicnim biznisom- seminaski
Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad
Upravljanje preduzecem
Upravljanje prema ciljevima - osnove menadzmenta
Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje promjenama sa primjerima u pomorskoj privredi - strategijski menadžment
Upravljanje rizikom i osiguranje - menadžment malih i srednjih preduzeća
Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad
Upravljanje turistickim preduzecima - menadžment
Upravljanje u kriznim situacijama
Upravljanje zalihama  -ek
Upravljanje zalihama - finansijski menadzment
Upravljanje zalihama - osnove finansijskog menadzmenta
Upravljanje zalihama- biznis ekonomija i korporativno upravljanje
Uslovi rada i razvoj kluba - menadzment
Usluzni menadzment
Uticaj novih tehnologija na organizaciju i vođenje sastanaka - menadzment informacionih sistema
Uvođenje u proces revizije i prihvatanje klijenata - projektni zadatak
Važnost mobilnih aplikacija - menadžment
Virtualne organizacije
Vizija i misija poslovno proizvodnog sistema - industrijski menadžment
Vizija, misija i strateski ciljevi preduzeca
Vodjenje - liderstvo- osnove menadzmenta
Vodstvo - menadžment
Vrste hartija od vrednosti - finansijski menadžment
Zalihe - menadžment
Zdravstvena briga i bezbednost zaposlenih - menadžment projekata i ljudskih resursa
Zlatiboru - turistički menadžment
Značaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno    poslovnom sistemu - menadzment kvaliteta
Značaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno poslovnom sistemu - menadžment kvaliteta
Znacaj kontrole u funkciji strategije menadzmenta
Znacaj privatizacije u privrednom razvoju
Znacaj timova i timskog rada za organizaciju - uvod u biznis
Основе менаџмента у спорту семинарски



Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA

 



KONTAKT NA SAJTU :    http://www.maturskiradovi.net
KONTAKT NA SAJTU :    http://www.maturskiradovi.net
Seminarski Diplomski radovi, Diplomski, Magistarski , Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti: ekonomije (menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja), bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze , hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika, biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, operativni sistemi, baze podataka, programiranje, informacioni sistemi, računarske mreže, e-society ...) , magistarski radovi … Home - Maturski seminarski maturalni diplomski radovi maturalna radnja , magistarski, lektire, skripte.